ikona 737 194 192
ikona info@zahradniastavebni.cz

Založení nového trávníku

Jak správně založit nový trávník.

clanek

1. odstranění drnu nevyhovujícího trávníku (při rekonstrukci trávníku)

Při rekonstrukci trávníku (jinými slovy pokud stávající trávník již nevyhovuje potřebám uživatele a je potřeba jen nahradit trávníkem novým) je nutné odstranit kořenový systém stávajícího trávníku a jakékoliv pevné předměty. Někteří zákazníci preferují odstranění kořenového systému starého trávníku postřikem celé plochy totálním herbicidem, jiní se raději bez těchto chemických prostředků obejdou. Naši pracovníci se použití herbicidů vyhýbají, upřednostňujeme mechanické metody, ale pokud si zákazník vysloveně přeje použít totální herbicidy, použijeme je.

Při malé výměře trávníku lze starý kořenový systém sloupnout ručně pomocí lopaty, rýče, nožů.. a spousty dřiny, na větší výměry je potřeba použít techniku, a to buď trávníkový zakladač nebo slupovačku.

Trávníkový zakladač rozruší trávník do nastavené hloubky, následně je pak nutno roztrhaný drn ručně shrabat pomocí hrábí. Tato metoda je sice pracná, ale díky hrabání hráběmi se z pozemku odváží zejména rozstlinná hmota, hlína zůstává na pozemku, a hrabáním se odstraní i jakékoliv cizí předměty, které v půdě pod setým trávníkem nebo  travním kobercem nemají co dělat.

Vermeer + Rotadeiron

Slupovačka travního drhu oddělí travní drn v nastavené hloubce až do hloubky cca 6 cm, výhodou této metody je menší náročnost na manuální práce, nevýhodou je, že se hráběmi neoddělí hlína od rostlinné hmoty a spolu s rostlinnou hmotou se hlína odveze z pozemku. Pokud je původní trávník "slícován" s obrubníky, odvezená hlína pak chybí a nechceme-li mít nový trávník pod úrovní obrubníků, musíme ji doplnit dovezením hlíny nové.

2. příprava půdního profilu - kultivace vegetační vrstvy

Půda, do které se vysévá trávník nebo na kterou se pokládá travní koberec, musí být řádně připravená. Až na mizivé výjimky vůbec není potřeba stávající půdu odvážet a místo ní přivážet jinou (samozřejmě pokud půda neobsahuje nadměrné množství pevných předmětů nebo není kontaminovaná chemickými látkami nebo ropnými produkty). Zásada: původní půda se neodváží, ale kultivuje!

Majitelé pozemků si někdy, než se na nás obrátí s žádostí o realizaci nového setého nebo kobercového trávníku, nechají část půdního profilu odstranit, odvézt, a místo toho navézt novou černou ornici a myslí si, jak svému pozemku pomohli. Toto je naprosto špatně, jak z pohledu zahradnického, tak z pohledu ekonomického. Utratili balík peněz úplně zbytečně, i takto dovezenou půdu je nutné kultivovat.

Ani v nejkvalitnější černé ornici se základní stavební prvek rostlin - dusík - neudrží. Rostlina dusík nasává do svého systému a využívá ho pro další růst - ukládá ho do listů. Při sečení se většinou posečené části rostlin z trávníkové plochy odvezou, dusík se tím pádem do půdy nevrací, a je potřeba ho doplňovat.

Není nejdůležitější, kolik půda obsahuje živin, ale do jaké míry dokáže živiny a vodu absorbovat a zadržet vodu. Schopnost půdy zadržet vodu se posiluje pískováním.

Základem zdravého trávníku je velmi nasákavá vegatační vstrva do hloubky 12-13 cm, sprotože  kořínky trávníkových rostli dosahují délky 8-12 cm, je tedy zbytečné zapravovat živiny do větší hloubky, nebo naopak je špatné, když je vrstva s živinami tenší a rostliny se jí přizpůsobí tím, že sníží kořenicí hloubku, takže jsou pak velmi choulostivé vůči suchu.

Základní prvky přípravy pozemku pro položení travního koberce nebo pro výsev travního semene.

    1. odstranění jakýchkoliv pevných předmětů – drny, kámen, v případě, sbírání cizích předmětů, hrud, kamení apod.že se zakládá nový trávník namísto starého, musí se odstranit komplet celý starý drn.
    2. pískování plochy – celá budoucí trávníková plocha se pokryje pískem ve vrstvě 5-6 cm o zrnitosti nejméně 0,3 mm
    3. tam, kde je to potřeba, se instalují isolanty betonových obrubníků - dávají se proto, že betonové prvky nasávají vodu a v jejich okolí tato voda chybí travních rostlinkám a také proto, že obrubníky jsou zasazeny v betonovém loži, nad kterým není potřebných 12-13 cm zeminy a rostliny mají málo hlíny, která navíc díky nízké vrstvě vysychá .
    4. kultivace vegetační vrstvy strojem, který se volí podle velikosti pozemku. V naprosté většině případů je nejvhodnějším strojem trávníkový zakladač. Trávníkový zakladač mixuje půdu s pískem do konstantní hloubky 12-13 cm.

3. Urovnání propískované a zkultivované vegetační vrstvyn do optické roviny

Na rovnání propískované zeminy (která je sypká a dobře se rovná) se používá sada různě dlouhých opracovaných prken na násadě - kratší prkna (cca 80 cm) se používají na stržení "boulí" a hran "lavórů", delší prkna (až 150 cm) se používají co nejdokonalejší srovnání celé šířky pozemku.

srovnávání povrchu do optické rovinysrovnávání povrchu do optické roviny

Srovnávání prkny se střídá s hutněním válcem, nejlépe válec, vážící cca 80 kg.

I když po srovnání povrchu hrably a hráběmi a následném hutnění válcem je povrch krásně rovný, je potřeba nechat plochu několikrát důkladně propršet (pokud je suché počastí, tak řádně prozalévat), což vede k rychlejšímu zhutnění půdy a včas tak "vylezou" nerovnosti, které je nutné opět hráběmi a výše zmíněnými prkny urovnat.

Opakované urovnávání, hutnění a zalévání zeminy se dělá tak dlouho, až je povrch bez optických nerovností (obvykle 4-5 krát v průběhu tří až čtyř týdnů).

4. Příprava půdy na setí nebo položení travního koberce

Na celou plochu je nutné navrstvit bezplevelný trávníkový substrát a rovnoměrně jej rozmístit po celé ploše ve vrstvě cca 1 cm. Tento substrát eliminuje drobné nerovnosti, ale pokládá se zejména pro zajištění maximálního kořenění, kapilarní vzlínavosti a vyplnění možných vzduchových kapes, které by snižovaly zakořeňování.

aplikační válecaplikační válecvrstvička bezplevelného trávníkového substrátu

Přesné a rovnoměrné rozmístění substrátu lze docílit jedině aplikačním rozrovnávacím válcem, který substrát rozrovná po ploše velm přesně ve stejnoměrné vrstvě. Jiné prostředky na srovnávání substrátu (různá prkna, hrábě...atd.) nezajistí jeho stejnoměrnou vrstvu, a tedy osivo nemůže růst po celé ploše stejnoměrně.

Trávníkový substrát se rozrovnává těsně přes výsevem nebo těsně před položením travního koberce, pokud by byl tento substrát rozrovnán dříve, pohybem osob po pozemku by došlo k jeho uhutnění a tím by substrát ztratil svoji "výplňovou" funkci.

5. Výsev

Výsevem je potřeba travní směs rovnoměrně rozmístit po rovném povchru pozemku, pokrytém tenkou souvislou vrstvou bezplevelného substrátu v takovém množství gramů na metr čtvereční, jaké je pro tu kterou travní směs potřeba.

Pro docílení potřebné kvality výsledného trávníku je nezbytné, aby setí bylo přesné, toho se dá docílit jedině přesnou, kalibrovatelnou sečkou. Jedná se o profesionální techniku, bez které se skutečný profesionál nemůže obejít. Pokud toto vybavení realizační firma nemá, je nejlepší jejich služeb nevyužívat a vyhnout se tak zklamání z vašeho nového trávníku.

Pro zvětšení obrázku nebo videa na ně klikněte. Zejména na videu je hezky vidět, jak ze sečky padá osivo na půdu v pravidelné vrstvě.

přesné setípřesná sečkapřesné setí trávníkupřesně vysetý trávníkpřesně vysetý trávník

Tyto profesionální sečky jsou kalibrovatelné, osivo rozmísťují přesně, rovnoměrně (samozřejmě hodně záleží i na obsluze, pokud vidíte, že obsluha jezdí se sečkou po pozemku chaoticky, nesystematicky, je to pro realizační firmu velmi špatná vizitka).

Termíny výsevu

Jarní výsev

S jarním výsevem je lépe počkat na teplejší počasí, tedy na měsíce duben až květen. Toto období je pro výsev velmi vhodné, má nejlepší předpoklady pro tvorbu kvalitního travního drnu. V případě suššího počasí je potřeba zajistit doplňkovou závlahu, aby nedošlo k prořídnutí hustoty trnu při teplejším počasí.

Letní výsev

Výsev v období letních měsíců (konec června, červenec a srpen) není příliš vhodný, nezbytným předpokladem pro přijatelné výsledky při zakládání setého trávníku je zajištění dostatečně časté a vydatné doplňkové závlahy. Lepší je se výsevu v tomto období vyhnout a počkat s ním na září a říjen.

Časně podzimní výsev

Tráva, vysetá v září a říjnu má nižší růzstovou intenzitu nadzemních částí rostliny, což vede k silnějšímu zakořeńování trav. Na podzim vysetá tráva se na jaře rychleji obnovuje, rychleji roste a vytváří hustější a jemnější drn.

6. Válcování plochy po výsevu

Válcování je jednoznačně nezbytné. Nejlépe se provádí válcem o hmotnosti do 80 kg. Stlačením válcem dojde ke zlepšení kontaktu mezi semenem a substrátem, což přináší potřebnou kapilární vzlínavost vody k semeni, semena pak rychlejí klíčí a lépe vzchází.

 

 

Nemáte doma stroj, který zrovna potřebujete? Nevadí...

V naší půjčovně si můžete stroj půjčit. Napište, zavolejte, a stroj si můžete přijet vypůjčit, v případě potřeby vám ho přivezeme až tam, kde ho potřebujete.

ikona

Rychlý kontakt do půjčovny:

+420 737 194 192
info@zahradniastavebni.cz

ikona Potřebujete poradit nebo se jen zeptat?

ikona info@zahradniastavebni.cz